Reglementen

Introductieregeling

Indien leden introducés willen meenemen moeten de leden vooraf toestemming vragen aan een bestuurslid. De introducés kunnen slechts van de tennisbanen gebruik maken als deze banen niet door andere leden worden gebruikt. Leden die met introducés gebruik maken van de tennisbanen zijn aansprakelijk voor de door de introducés aangebrachte schade aan roerend en onroerend goed van de TV Vessem.

Subsidiebeleid jeugd

Het bestuur vindt het belangrijk om de deelname aan training door de jeugdleden te stimuleren. Zij doet dit door subsidiebedragen beschikbaar te stellen voor verschillende trainingen en hoopt dat dit zal leiden tot:

  1. vergroting van de tennisvaardigheden van onze jeugdleden en
  2. hun deelname aan de KNLTB-jeugdcompetitie en door de club georganiseerde jeugdactiviteiten.

Voor de toekenning van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

Zomertraining

Jeugdleden die zomertraining volgen komen in aanmerking voor een subsidie van € 12,50 per jeugdlid. Dit bedrag wordt in principe in korting gebracht op de lestarieven. Aan het einde van het tennisseizoen worden de vorderingen van de trainende jeugdleden beoordeeld op bekwaamheid voor deelname aan de KNLTB-jeugdcompetitie. Indien dit het geval is wordt dit aan de ouders van het jeugdlid en het jeugdlid zelf medegedeeld. De opgave voor deelname aan de KNLTB-competitie is in november van elk jaar. Aan een jeugdlid dat wel bij onze vereniging training volgt maar aan de KNLTB-competitie deelneemt bij een andere tennisvereniging, wordt geen subsidie toegekend.

Kempentraining

Hiervoor worden jeugdleden geselecteerd na voorspelen bij de stichting “Teamtennis de Kempen”. De subsidie bedraag € 50,- per jeugdlid onder de voorwaarde dat dit jeugdlid deelneemt aan de KNLTB-competitie in een team van onze vereniging. De subsidie wordt dan met de penningmeester verrekend.

Wintertraining

Ook bieden wij de mogelijkheid om bij onze tennisvereeniging in de winter tennislessen te volgen. Dit stimuleren wij door een subsidie van € 18,00 per jeugdlid. Hiervor gelden dezelfde voorwaarden als bij een zomertraining.

Voor vragen over deze subsidieregeling kun je altijd de jeugdcommissie of het bestuur benaderen.