Bardienst reglement

Bardienst

 • De bardiensten bij TV Vessem worden door vrijwilligers gedraaid die minimaal 16 of ouder zijn.
 • Beschikbare vrijwilligers worden periodiek door de kantinecommissie ingedeeld in een kantinedienstschema .
 • Alle barvrijwilligers dienen de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) gevolgd te hebben van het NOC NSF.
 • Het IVA-certificaat van de barvrijwilliger(s) dient aanwezig te zijn in de map “Alcohol in sportkantines”
 • TV Vessem heeft een Alcohol Bestuursreglement, welke te vinden is in de map “Alcohol in sportkatines”. De barvrijwilligers dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit bestuursreglement en zich hieraan te conformeren.

Openings- en Schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn gekoppeld aan door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals interne en externe competitie, festiviteiten en toernooien en voldoen aan de voorwaarden van de afgegeven drank- en horecavergunning. Van maandag tot en met zondag na 12.00 uur tot 01.00 uur wordt conform Artikel 2:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente alcohol geschonken.

Aanvang bardienst

De barvrijwilliger opent de kantine met de ter beschikking gestelde sleutel(s). De sleutels blijven eigendom van de tennisvereniging. De bardienst is op de aangekondigde tijd aanwezig en zal, tegen door de commissieleden vastgestelde bedragen, consumpties verstrekken aan leden. De prijzen hangen duidelijk leesbaar in de kantine. De bardienst zal zich inzetten om voldoende sfeer te creëren door het verstrekken van gratis nootjes, het aanzetten van achtergrond muziek en het schoonhouden van de tafels en de bar. Indien het ontbreekt aan voorraad of inventaris zal de bardienst dit noteren in het schrift dat achter de bar ligt. Ook andere gebreken of opmerkingen zal hij/zij noteren in hetzelfde schrift. Gedurende de bardienst mogen slechts de volgende personen (met een IVA-certificaat) achter de bar komen;

 • de bardienst zelf;
 • leden van de kantinecommissie;
 • leden van het bestuur.

Andere personen mag de toegang worden geweigerd. De werkzaamheden van de bardienst zijn;

 • Alle consumpties afrekenen en het geld in de kas deponeren
 • Bar, keuken en kantine schoonhouden
 • Vuilnis buiten in de grijze kliko deponeren
 • De afwas doen, lege flessen in de kratten zetten.
 • Zorgen dat de regels worden nageleefd in de kantine, zoals het verbod op roken en het niet schenken van alcohol aan jeugd onder de 18 jaar.
 • Koeling bijvullen en tegelijk de oude voorraad naar voren halen.
 • Vuile was op de hoek van het aanrecht in de keuken leggen. Hand- en theedoeken die nog te gebruiken zijn op de daarvoor bestemde haakjes hangen onder het koffieapparaat.

Beëindiging van de bardienst

Indien de bardienst aangeeft te gaan stoppen, na de voor hem geldende ingedeelde tijd dienen alle onderstaande zaken moeten worden afgewerkt. De bardienst mag worden overgenomen door leden die langer willen blijven. Maar de leden die langer blijven nemen dan de verantwoordelijkheid voor het correct naleven van de in dit reglement opgestelde regels over. De bardienst of het lid dat als laatste blijft en dus de dienst overneemt, moet bij het verlaten van het pand het volgende doen;

 • alle gedane vaat wegzetten;
 • opruimen en de kantine zo schoon mogelijk achter laten. Dit houdt in veeg-schoon, de tafels afdoen en de asbakken legen;
 • alle apparatuur uitzetten behalve de koelkasten;
 • verlichting uitdoen in de kantine, op de banen, in de kleedruimten en de toiletten;
 • controleren of de ramen gesloten zijn;
 • alarm inschakelen;
 • voordeur en keukendeur sluiten en de sleutels deponeren op de daarvoor bestemde plaats;
 • de envelop met het kasgeld afgeven aan de daarvoor bestemde persoon. Het adres staat op het de geldenvelop in het geldkistje.

Wanneer iedereen zoveel mogelijk bovenstaande regels naleeft, blijft de kantine netjes en scheelt dat een hoop ergernis. Tevens scheep je anderen dan niet op met extra werk. Heeft U nog opmerkingen, laat het ons dan weten!

De Kantinecommissie