Kantine reglement

 • De kantine wordt geopend door één van de bestuurs- of commissieleden van TV Vessem.
 • De kantinedienst is verantwoordelijk voor sluiting van de kantine na de kantinedienst.
 • De kantinecommissie zal er voor zorgen dat er regelmatig schone handdoeken etc. zijn; de kantinedienst kan de vuile was deponeren in een “wasmand” in de keuken.
 • In de kantine ligt een schrift waarin elke kantinedienst zijn op- of aanmerkingen, vragen of suggesties kan schrijven. De kantinecommissie zal een en ander bespreken en daar waar nodig regelen dan wel maatregelen treffen.
 • U dient contant af te rekenen.
 • De kantinecommissie zal regelmatig de helpende hand uitsteken en daar waar nodig problemen proberen op te lossen.
 • De kantinecommissie staat open voor allerlei voorstellen. Ideeën? Schrijf ze op in het schrift.
 • In geval van “nood” zal er maandelijks een lid van de kantinecommissie “achterwacht” hebben middels een 06-nummer. Wie dit is en welk telefoonnummer u in geval van “nood” kunt bellen zal maandelijks bij de kantine bekend worden gemaakt.
 • Het kantinedienstschema treft u in deze Bonkerd aan en tevens op het prikbord in de keuken van ons clubhuis.
 • Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan dient u zelf voor een vervanger van uw kantinedienst te zorgen.
 • Leden zie zich aangemeld hebben om extra kantinediensten te draaien zullen wij op een lijst in de keuken van ons clubhuis bekend maken. Tegen vergoeding van € 15,- per kantinedienst zijn die leden bereid uw kantinedienst over te nemen.
 • Komt u of uw vervanger tijdens de geplande kantinedienst niet opdagen, dan ontvangt u van onze penningmeester een nota van € 20,-. U bent dus ook verantwoordelijk voor uw vervanger!
 • Voor elke kantinedienst zijn twee leden ingedeeld. Indien u als echtpaar bent ingedeeld dan dient u beiden aanwezig te zijn!
 • Jeugdleden beneden de 16 jaar mogen geen barwerkzaamheden verrichten (dus niet achter de bar!).