Trainingen

Tennisles bij TV Vessem

We willen graag alle leden van TV Vessem de mogelijkheid bieden om tennistraining te volgen.

Regelmatig een periode trainen kan veel helpen om de techniek te verbeteren en daarmee het spelplezier te verhogen. Gericht trainen op de verbetering van je spel kan ook veel helpen om in de (interne) competitie tot betere prestaties te komen.

De trainingen worden verzorgd door Luuk van Gerwen uit Veldhoven. Luuk is beschikbaar op maandag- en woensdagavond. Je kunt je aanmelden voor training via secretariaat@tvvessem.nl.

De kosten voor training bedragen € 38,- per uur.
Dat betekent bij een groep van 4 personen € 9,50 per training.

Luuk verzorgt ook de trainingen in Wintelre. Daarom kan het qua planning zo zijn dat het handig is om training in Wintelre te geven of afwisselend in Wintelre en Vessem. Het kan ook zijn dat het handig is om groepen samen te voegen van tennissers uit Wintelre en Vessem om bijvoorbeeld de groep vol te krijgen of niveaus beter te laten aansluiten. Dit is een samenwerking met het bestuur van TV de Meppers in Wintelre.

De gegevens van de leden die willen trainen worden doorgegeven aan Luuk zodat afspraken over het moment van trainen, locatie, samenstelling van de groep e.d. in goed overleg kunnen worden gemaakt.

Voor vragen of opmerkingen over de trainingen kan je terecht bij Maaike de Wit, maar ook via secretariaat@tvvessem.nl.

Na aanmelding en tijdens de trainingsperiode ontvang je van de trainer regelmatig een app of mail over het lesprogramma. Bij het aanmelden kun je aangeven op welke momenten je op maandag- en woensdagavond beschikbaar bent. De trainer neemt contact op met alle leden die zich hebben ingeschreven om in overleg een dag en tijd voor de training af te spreken.

Voorjaar, najaar en winter

Sinds 2017 bestaat het jaar uit drie trainingscycli van 10 lessen. Een tennisjaar bestaat uit een voorjaar-, een najaars- en een winterseizoen. De lesplanning wordt door Luuk gemaakt in overleg met de mensen die zich hebben ingeschreven.

Voor de trainingen in het voorjaars-, najaars- en winterseizoen dient men zich apart op te geven.

De trainingen voor TV Vessem worden uitbesteed. Dit betekent dat de leden die zich opgeven voor de training een overeenkomst met de trainer aangaan. TV Vessem maakt de afspraken met de trainer, monitort of deze goed lopen en stelt de banen beschikbaar voor de trainingen. Met deze keuze hopen we de continuïteit van het aanbieden van tennistraining op ons tennispark te kunnen waarborgen.

Baan 3 en 4 voor training

De trainingen worden gegeven op baan 3 en 4. Wanneer een trainingsgroep bestaat uit 4 personen of minder dan wordt er les gegeven op één baan. Bij groepen groter dan 4 personen dan zijn beide banen voor training gereserveerd.

Wanneer er op baan 3 en/of 4 wordt gespeeld bij aanvang van de trainingstijd dan dient de baan, op verzoek van de trainer, te worden vrijgemaakt.

KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER!