Trainingen

Tennisles bij TV Vessem

Onder leiding van een trainer van Sportivity Service worden de aspecten van het tennisspel onder de loep genomen. Ieder lid van tennisvereniging Vessem kan zich opgeven om tennistraining te volgen. De doelstelling van de trainingen is om het tennisniveau en het spelplezier te verhogen. Voor de jeugd raden we aan om training te volgen. Dit geldt ook voor de beginnende seniorleden. De trainingen worden gegeven op maandag, dinsdag en/of woensdag. Dit kan per seizoen verschillen.

Voorjaar, najaar en winter

Vanaf 2017 bestaat het jaar uit drie trainingscycli van 10 lessen. Een tennisjaar bestaat uit een voorjaar-, een najaars- en een winterseizoen. De lesplanning wordt door Sportivity gemaakt in overleg met de mensen die zich hebben ingeschreven.

Inschrijving

Alle leden van TV Vessem kunnen zich opgeven voor de trainingen. Uitzondering hierop zijn de jeugdleden van TV Knegsel die zich, vanwege de samenwerking met TV Knegsel, ook kunnen opgeven voor de trainingen.

Voor de trainingen in het voorjaars-, najaars- en winterseizoen dient men zich apart op te geven. De inschrijving loopt via de website van Sportivity Service. Je kunt je inschrijven door op de volgende link te klikken: Inschrijving training. De voorjaarstrainingen starten in april, de najaarstrainingen starten in oktober en de wintertrainingen in januari. Wanneer je vragen hebt over de trainingen dan kun je contact opnemen met Sander van Asten 06-23808661.

 Let op: Tijdens het boeken dient ook de betaling van het lesgeld afgerond te worden. Alleen volledig afgeronde inschrijvingen worden in behandeling genomen. Na de volledige boeking ontvang je een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens en de factuur. Indien je niet op een passend tijdstip of in een passende groep geplaatst kan worden zal het lesgeld gerefund worden.

Tennis strippenkaart

Het is ook mogelijk een Tennisstrippenkaarttennis strippenkaart te kopen.

Klik op bijgaande afbeelding om de strippenkaart te bekijken.

Sportivity Service

De trainingen voor TV Vessem worden uitbesteed aan Sportivity Service. Dit betekent dat de leden die zich opgeven voor de training, dus een contract aan gaan met Sportivity Service en niet met TV Vessem. TV Vessem stelt slechts de banen beschikbaar. Met deze keuze meent het bestuur naast een goede trainer ook een enthousiaste partner gevonden te hebben die bijdraagt aan:

  • Borging van de continuïteit
  • Vergroting van de betrokkenheid van trainer en detacheringsbureau
  • Promotie en Stimulering van tennisactiviteiten
  • Strategische samenwerking met andere clubs

Indeling

Sportivity Service maakt in overleg met de trainingscoördinator de indeling voor de trainingen. Tijdens de indeling wordt voor zo ver mogelijk rekening gehouden met speelsterkte, leeftijd en opgegeven verhinderingen. Eén week voor aanvang zal de indeling bekend gemaakt worden per telefoon of email. De trainer bekijkt de eerste twee trainingen of de groepjes goed zijn samengesteld, eventueel kunnen hierin nog wijzigingen aangebracht worden om iedereen op de juiste speelsterkte te laten trainen en/of om te zorgen dat iedereen die zich inschrijft ook kan trainen.

Lesdata

De dagen waarop lesgegeven wordt is afhankelijk van de indeling van de trainingen. De exacte lesdata worden bekend gemaakt bij de start van de training.

 

Vragen?

sportify