Contributie 2017

Het is weer tijd voor de jaarlijkse contributie.

De meeste leden hebben toestemming gegeven aan onze vereniging voor ’automatische incasso’.

De contributie wordt begin maart 2017 geïnd . De leden die geen machtiging voor automatische incasso af hebben gegeven zouden ons veel werk besparen als ze dat wel zouden doen. Het formulier daarvoor staat hier.

Van de leden die zelf willen overboeken ontvangen we de contributie graag vóór 15 maart op IBAN-nummer NL55RABO0154090743 t.n.v. Tennisvereniging Vessem.

De contributie voor 2017 bedraagt:
Senioren:                            €    80,-
Junioren:                            €    40,-   (geboren 2000 en later)
Echtparen:                          €  155,-
Gezinstarief :                      €  235,-
Het totaal bedrag s.v.p. verhogen met € 5,- administratiekosten.