Contributie 2018

Het is weer tijd voor de jaarlijkse contributie.

De meeste leden hebben toestemming gegeven aan onze vereniging voor ’automatische incasso’.

De contributie wordt begin maart 2018 geïnd. De leden die geen machtiging voor automatische incasso af hebben gegeven zouden ons veel werk besparen als ze dat wel zouden doen. Het formulier daarvoor staat hier.

Van de leden die zelf willen overboeken ontvangen we de contributie graag
vóór 15 maart op IBAN-nummer NL55RABO0154090743 t.n.v. Tennisvereniging Vessem. Het totaal bedrag s.v.p. verhogen met € 5,- administratiekosten.

De contributie voor 2018 bedraagt:

  • Junioren tot 18 jaar € 40
  • Senioren tot 26 jaar € 50
  • Senioren vanaf 26 jaar € 85
  • Echtparen/stellen  € 165.

Voor de leeftijdgrenzen geldt dat de hogere contributie geldt vanaf het kalender jaar waarin de junior 18 of de jonge senior 26 wordt.