Contributie

Beste tennisleden,
 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse contributie.
 
De meeste leden hebben toestemming gegeven aan onze vereniging voor ’automatische incasso’. De contributie wordt geïnd op 13 maart.

Hebt u geen automatische incasso aan ons gegeven? U zou u en ons een hoop werk besparen wanneer u dat wel zou doen. Het formulier staat op onze website.
Wilt u toch zelf overboeken, dan  verzoeken wij U de contributie te betalen conform onderstaande bedragen.

  • Senioren:                            €    80,=
  • Junioren:                            €    40,=   (geboren 1998 en later)
  • Echtparen:                          €  155,=
  • Gezinstarief :                      €  235,=

Het totaal bedrag moet u in dat geval verhogen met € 5,= administratiekosten en het bedrag dient vóór 13 maart 2015 te worden overgemaakt op
rekening NL 55 RABO 01540.90.743 t.n.v. Tennisvereniging Vessem.

Bedankt voor Uw medewerking!

Namens de TV Vessem
Joke Soetens & Cora Blanken