Privacyverklaring

Privacyverklaring TV Vessem
TV Vessem respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
TV Vessem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TV Vessem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TV Vessem verstrekt. TV Vessem kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en of achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom TV Vessem gegevens nodig heeft
TV Vessem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan TV Vessem uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang TV Vessem gegevens bewaart
TV Vessem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
TV Vessem verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van TV Vessem worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TV Vessem gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar TV Vessem. TV Vessem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
TV Vessem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TV Vessem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met TV Vessem.