Ereleden

De volgende leden zijn vanwege hun verdienste voor onze vereniging benoemd tot erelid:

Miep Brouwers
Ab Coomans
Elly Duran
Riny Hommes
Pieter Reinders
Martha van Schendel (overleden april 2017)

Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
(zie artikel 8 van de statuten).