Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap

We heten je graag welkom als nieuw lid van TV Vessem!

Je kunt lid worden door een volledig ingevuld inschrijfformulier te sturen naar secretariaat@tvvessem.nl. Download hier het inschrijfformulier. Vergeet niet een pasfoto mee te sturen. Deze is nodig voor je KNLTB-pas (zie de uitleg bij KNLTB-ledenpas).

Contributie

De contributie en het inschrijfgeld bedragen:

Inschrijfgeld € 5,-
Junioren (< 18 jaar) € 40,-
Jonge senioren (< 26 jaar) € 50,-
Senioren € 85,-
Echtpaar € 165,-

Voor de leeftijdgrenzen geldt dat de hogere contributie geldt vanaf het kalender jaar waarin de junior 18 of de jonge senior 26 wordt.

Het innen van de contributie vindt plaats via automatische incasso. Indien men hier niet mee instemt, wordt per adres € 5 administratiekosten in rekening gebracht. De incasso van de contributie vindt jaarlijks in maart plaats.

Het lidmaatschap van TV Vessem loopt per kalenderjaar. Als U uw lidmaatschap op wilt zeggen, moet u dit schriftelijk doen vóór 1 december. Wanneer uw opzegging na 1 december wordt ontvangen, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende kalenderjaar.

KNLTB-ledenpas

Alle leden zijn verplicht hun contributie te voldoen voor 1 maart van het betreffende jaar. De vereniging draagt een deel van de contributie af aan de KNLTB. Zodra een lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Leden hebben toegang tot de banen wanneer zij in het bezit zijn van een met een voor onze vereniging in het betreffende jaar geldige KNLTB ledenpas. Zij dienen zich te houden aan het baanreglement. Deze pas heb je niet alleen nodig om te kunnen tennissen bij onze vereniging. Zonder de pas kun je namelijk geen KNLTB-competitie of toernooien spelen. De pas dient voorzien te zijn van:

  • Je pasfoto
  • Het jaartal waarin pas geldig is
  • De naam van de vereniging waarvoor je speelt (TV Vessem)
  • Het verenigingsnummer (55723)
  • Het KNLTB-lidmaatschapnummer
  • Je geboortedatum en geslacht
  • Juniorlid of Seniorlid
  • De door de KNLTB vastgestelde speelsterktes

KNLTB Ledenpas 2014

Op deze ledenpas dient een pasfoto te staan. Heeft men bij de KNLTB geen foto dan wordt de pas wel verstrekt, maar dan zonder foto. Deze voldoet dan niet aan de reglementen van het wedstrijdtennis. Met een pas zonder foto kun je niet deelnemen aan KNLTB-competitie en toernooien. Je loopt het risico dat je geweigerd wordt bij toernooien of dat je partijen in de competitie reglementair verliest.

Indien de KNLTB ledenpas gestolen, verloren of ernstig beschadigd is geraakt, dient een nieuwe pas te worden aangevraagd bij de ledenadministratie. De ledenadministrateur kan zich vervolgens wenden tot het regiokantoor van de KNLTB waaronder de vereniging valt. De kosten van het duplicaat KNLTB-ledenpas (€ 2,50) worden in rekening gebracht bij het lid.

Via Mijn KNLTB kun je naar de inlogpagina voor je persoonlijke pagina van de KNLTB.