ALV

Agenda ALV 30 januari 20.00 uur

CONVOCATIE LEDENVERGADERING 2015

Verslagen algemene ledenvergadering

ALV verslag 2014 Vrijdag 14 februari 2014, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2013-1 Vrijdag 1 februari 2013, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2013-2 Vrijdag 31 mei 2013, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2012 Vrijdag 27 januari 2012, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2011 Vrijdag 28 januari 2011, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2010 Vrijdag 22 januari 2010, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2009 Vrijdag 23 januari 2009, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2008 Vrijdag 25 januari 2008, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2007 Vrijdag 26 januari 2007, tenniskantine d’n Bonkerd
ALV verslag 2006 Vrijdag 20 januari 2006, tenniskantine d’n Bonkerd