Wijziging en verhoging contributie 2018

In de ALV van 3 februari 2017 is besloten tot wijziging van de contributie van
TV Vessem. Het doel van de wijzigingen is een vereenvoudiging van de abonnementen en om het lidmaatschap voor jongeren aantrekkelijker te maken.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het gezinstarief vervalt;
  • Er wordt een categorie ‘Jonge senioren (<26 jaar)’ toegevoegd met een contributie van € 50,-.

Tegelijk met de wijziging is tot de volgende verhoging van de contributie besloten:

  • Verhoging van contributie voor ‘Senioren’ (ouder dan 25 jaar) met € 5,-.

De contributie voor 2018 ziet er nu als volgt uit:

  • Junioren tot 18 jaar € 40
  • Senioren tot 26 jaar € 50
  • Senioren vanaf 26 jaar € 85
  • Echtparen/stellen  € 165.

De nieuwe contributie wordt zoals gebruikelijk in maart geïncasseerd.