Wijzigingen in APV 2014 (schenktijden)

In de ALV van 14 februari heeft de voorzitter de leden geïnformeerd over de achtergrond en consequenties van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 welke op 1 januari 2014 in de Gemeente Eersel in werking was getreden. Naast een verbod op happy hours, niet vereniging gerelateerde bijeenkomsten en prijs acties, waren ook de schenktijden van alcoholische dranken aangepast. Daar de maximale eindtijd van 23.00 uur grote consequenties had voor de activiteiten op de tennisverenigingen, hebben deze zich verenigd en een brief geschreven aan de raad met het verzoek dit voorstel aan te passen. Verschillende vergaderingen, media aandacht en de druk van aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de raad van de gemeente Eersel op 24 april 2014 een besluit heeft genomen Artikel 2:34 te wijzigen. Voor de tennisvereniging betekent dit dat er van maandag tot en met zondag alcoholische drank tussen 12.00 en 01.00 uur geschonken mag worden. Het bestuur heeft op basis van dit besluit de schenktijden in het alcohol bestuursreglement aangepast en onze barvrijwilligers geïnstrueerd hiernaar te handelen. Het alcohol bestuursreglement is te vinden op onze website of in de map achter de bar.