Bardienst- en kantinereglement

Bardienst

 • De bardiensten bij TV Vessem worden door vrijwilligers gedraaid die minimaal 16 of ouder zijn.
 • Beschikbare vrijwilligers worden periodiek door de kantinecommissie ingedeeld in een kantinedienstschema.
 • Alle barvrijwilligers dienen de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) gevolgd te hebben van het NOC NSF.
 • Het IVA-certificaat van de barvrijwilliger(s) dient aanwezig te zijn in de map “Alcohol in sportkantines”
 • TV Vessem heeft een Alcohol Bestuursreglement, welke te vinden is in de map “Alcohol in sportkantines”. De barvrijwilligers dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit bestuursreglement en zich hieraan te conformeren.

Openings- en Schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn gekoppeld aan door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals interne en externe competitie, festiviteiten en toernooien en voldoen aan de voorwaarden van de afgegeven drank- en horecavergunning. Van maandag tot en met zondag na 12.00 uur tot 01.00 uur wordt conform Artikel 2:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente alcohol geschonken.

Opening tijdens interne competitie

"Fijn dat je er bent" gezelligheid en plezier staan voorop! Tijdens de interne competitie avonden is de kantine geopend van 19:00 - 23:30 uur. Om 23:00 uur wordt de laatste ronde geschonken, zodat de kantine dienst daarna tijd heeft om de bar schoon te maken en de keuken op te ruimen. De kantine zal dan om 23:30 uur gesloten worden.

Aanvang bardienst

De barvrijwilliger opent de kantine met de ter beschikking gestelde sleutel(s). De sleutels blijven eigendom van de tennisvereniging. De bardienst is de aangekondigde tijd aanwezig en zal, tegen door de commissieleden vastgestelde bedragen, consumpties verstrekken aan leden. Uitgangspunt daarbij is dat de kantine minstens 10 minuten voor aanvang van de activiteit is geopend. De prijzen hangen duidelijk leesbaar in de kantine. De bardienst zal zich inzetten om voldoende sfeer te creëren door het verstrekken van gratis nootjes, het aanzetten van achtergrondmuziek en het schoonhouden van de tafels en de bar. Indien het ontbreekt aan voorraad of inventaris zal de bardienst dit noteren in het schrift dat achter de bar ligt. Ook andere gebreken of opmerkingen zal hij/zij noteren in hetzelfde schrift. Gedurende de bardienst mogen slechts de volgende personen (met een IVA-certificaat) achter de bar komen:

 • De bardienst zelf;
 • Leden van de kantinecommissie;
 • Leden van het bestuur.

Andere personen mag de toegang worden geweigerd. Indien de ingedeelde barvrijwilliger is verhinderd, dient hij/zij zelf voor gekwalificeerde vervanging te zorgen.

De werkzaamheden van de bardienst zijn:

 • Zorgen dat de kantine tijdig open is en dat de activiteit op het geplande tijdstip kan beginnen.
 • Alle consumpties afrekenen en het geld in de kas doen;
 • De bar, keuken en kantine schoonhouden;
 • De planten water geven;
 • De vuilnis buiten in de grijze kliko doen;
 • De afwas doen en lege flessen in de kratten zetten.
 • Zorgen dat de regels worden nageleefd in de kantine, zoals het verbod op roken en het niet schenken van alcohol aan jeugd onder de 18 jaar.
 • De koeling bijvullen en tegelijk de oude voorraad naar voren halen.
 • Vuile was op de hoek van het aanrecht in de keuken leggen. Hand- en theedoeken die nog te gebruiken zijn op de daarvoor bestemde haakjes hangen.

 

Beëindiging van de bardienst

De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor sluiting van de kantine na de bardienst. Indien deze aangeeft te gaan stoppen, na de voor hem geldende ingedeelde tijd dienen alle onderstaande zaken te worden afgewerkt.

 • De koffiemachine doorspoelen en het lekbakje legen;
 • Eventuele resterende afwas doen;
 • Alle gedane vaat wegzetten;
 • Opruimen en de kantine zo schoon mogelijk achter laten. Dit houdt in veegschoon, de tafels afdoen en de asbakken legen;
 • Alle apparatuur uitzetten behalve de koelkasten en de koffiemachine.
 • De verlichting uitdoen in de kantine, op de banen, in de kleedruimten en de toiletten;
 • Controleren of de ramen gesloten zijn;
 • De voordeur, keukendeur en andere deuren sluiten en de sleutels opbergen op de daarvoor bestemde plaats;
 • De envelop met het kasgeld afgeven aan de daarvoor bestemde persoon. Het adres staat op het de geldenvelop in het geldkistje.

Wanneer iedereen bovenstaande regels naleeft, blijft de kantine netjes. Dat scheelt veel ergernis en je scheept anderen dan niet op met extra werk.

 

De kantinecommissie

De kantinecommissie zorgt voor de planning van de kantinediensten, voor de bevoorrading van de kantine, voor de beschikbaarheid van schone handdoeken etc.. Daarnaast zal de kantinecommissie indien dat nodig is de helpende hand uitsteken en helpen problemen op te lossen. In geval van “nood” kan tijdens een kantinedienst contact worden opgenomen met de kantinecommissie. De namen en telefoonnummers staan in het kantineschema dat elke competitieperiode naar de barvrijwilligers wordt gemaild en geappt.