Ereleden

De volgende leden zijn vanwege hun verdienste voor onze vereniging benoemd tot erelid:

Miep Brouwers (overleden januari 2021)
Ab Coomans
Elly Duran
Riny Hommes
Pieter Reinders
Martha van Schendel (overleden april 2017)

Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
(zie artikel 8 van de statuten).